Mô HÌNH IN 3D

Giảm 23%
Lightning Samurai V2

Lightning Samurai V2

580,000₫ 750,000₫

Giảm 38%
Kingtiger

Kingtiger

250,000₫ 400,000₫

Giảm 24%
Project EV-02 Kaiju Hunter

Project EV-02 Kaiju Hunter

500,000₫ 650,000₫

Giảm 27%
Guardian Angel

Guardian Angel

650,000₫ 890,000₫

Giảm 24%
Atomic Dragon (Updated V.1.2)

Atomic Dragon (Updated V.1.2)

580,000₫ 760,000₫

KIẾM GỖ
Giảm 6%
Kiếm gỗ Zenitsu dài 76cm

Kiếm gỗ Zenitsu dài 76cm

245,000₫ 260,000₫

Giảm 6%
Kiếm gỗ tanjiro lưỡi đen 76cm
Giảm 6%
Kiếm gỗ tanjiro làng thợ rèn 76cm
Giảm 6%
Kiếm gỗ inosuke 76cm

Kiếm gỗ inosuke 76cm

245,000₫ 260,000₫

Giảm 6%
Kiếm gỗ Thủy trụ Tomioka Giyuu 76cm
Giảm 6%
Kiếm gỗ Tokitou Muichirou 76cm

Kiếm gỗ Tokitou Muichirou 76cm

245,000₫ 260,000₫

Giảm 6%
Kiếm Gỗ Yoriichi Tsugikuni 76CM

Kiếm Gỗ Yoriichi Tsugikuni 76CM

245,000₫ 260,000₫

Giảm 8%
Kiếm gỗ phong trụ Shinazugawa Sanemi 104cm
Giảm 8%
Kiếm gỗ inosuke 104cm

Kiếm gỗ inosuke 104cm

295,000₫ 320,000₫

Giảm 8%
Kiếm gỗ Samurai đen 104cm

Kiếm gỗ Samurai đen 104cm

295,000₫ 320,000₫

Giảm 25%
Song Đao gỗ của Âm trụ Tengen 76cm
0
huyenmobile.com back to top