390.000410.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
140.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
310.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
195.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
290.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
1.200.0002.600.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
-12%
Giá gốc là: 245.000₫.Giá hiện tại là: 215.000₫.
-7%
-9%
Giá gốc là: 750.000₫.Giá hiện tại là: 680.000₫.
2.350.0002.550.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
-7%
Giá gốc là: 198.000₫.Giá hiện tại là: 185.000₫.

Mô hình lắp ráp
 • Gundam
 • Lego
 • Xem tất cả

  -13%
  Giá gốc là: 280.000₫.Giá hiện tại là: 245.000₫.
  140.000
  Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
  -9%
  Giá gốc là: 350.000₫.Giá hiện tại là: 320.000₫.
  -14%
  Giá gốc là: 210.000₫.Giá hiện tại là: 180.000₫.
  -8%
  Giá gốc là: 590.000₫.Giá hiện tại là: 540.000₫.

  Hàng đặt trước Xem tất cả

  900.0001.600.000
  Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
  -5%
  950.0001.800.000
  Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
  2.350.0002.550.000
  Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
  1.300.0002.000.000
  Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
  1.200.0002.600.000
  Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
  -6%
  Giá gốc là: 1.800.000₫.Giá hiện tại là: 1.700.000₫.
  1.050.0001.700.000
  Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
  950.0001.850.000
  Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm